Mediacje

 Mediacje czyli jak „pięknie się różnić”
są metodą rozwiązywania sporów, której charakterystyczną cechą jest udział osoby trzeciej – mediatora. To dobrowolny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia.
Dlaczego cenimy sobie mediacje?
Ten sposób rozwiązywania konfliktów koncentruje się na tym, co dla uczestników postępowania jest najważniejsze. Kiedy jesteśmy w konflikcie dość często towarzyszą temu silne emocje, które nie są dobrym doradcą. Przywiązujemy się do jakiegoś rozwiązania i druga osobę traktujemy jak zagrożenie, kogoś kto chce nam coś odebrać. Obawa, że nie dostaniemy tego co  potrzebujemy sprawia, że nie słuchamy drugiej strony a wyrażanie emocji zakłóca wyrażanie argumentów.
Konflikty pokazują różnice między nami a mediacje jak pięknie się różnić. Mediator pomaga stronom w jasnym i precyzyjnym wyrażeniu swoich interesów, pomaga i wyrazić co dla nich w tym sporze jest najważniejsze. W postępowaniu mediacyjnym tworzymy warunki, w których wygrywają obie strony sporu mogąc wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla każdej z nich.
Spotkania mediacyjne mogą dotyczyć każdej spornej kwestii, którą chcą rozpatrzyć strony.
W sytuacjach rozpadu związku rodziców warto też zapoznać się z propozycja wsparcia przy tworzeniu Rodzicielskich Planów Wychowawczych

Mediacje w Kuźni prowadzą mediatorzy:

(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)

Konflikty i mediacje…

Konflikty, spoty i nieporozumienia są rzeczą zwyczajną i naturalną… (czytaj dalej)