> Edyta Rudzka-Kuźmińska, tel. 603 701 228;

 

Edyta Rudzka-Kuźmińska – psychoterapeuta systemowy, terapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń zachowania, konsultantka psychobiologii, socjoterapeuta,  mediator, coach,
właścicielka firmy Kuźnia – Psychoterapia i Rozwój Osobisty

tel.: 603701228
ul. Piaskowa 5
Zielona Góra, (pok. nr 1)

 

Zapraszam głównie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

W „Kuźni” prowadzę:

 Kilka słów o mnie…

Kilka słów o moich kwalifikacjach:
 • psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończone szkolenie podstawowe i zaawansowane w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • absolwentka Curriculum: Terapia systemowo-integracyjna dla par  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • absolwentka Studium Terapii Par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • terapeutka rodzinna – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • konsultantka psychobiologii – Akademia Psychobiologii
 • mediator Krajowego Centrum Mediacji – ukończona Szkoła Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
 • terapeutka zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • coach w procesie certyfikacji ICF – ukończone 136-godzinne szkolenie akredytowane przez International Coach Federation
 • socjoterapeutka – ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z programem szkolenia zatwierdzonym i rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • doradca zawodowy – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trener TZA – ukończone szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą TZA
 • pedagog – ukończona Pedagogika Opiekuńcza i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trenerka umiejętności osobistych – wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (warsztaty, szkolenia, treningi)