> Coach

Edyta Rudzka – Kuźmińska, coach 
w procesie certyfikacji ICF – ukończone 136-godzinne szkolenie akredytowane przez International Coach Federation

 

tel.: 603701228
ul. Piaskowa 5
Zielona Góra, (pok. nr 1)

Zapraszam głównie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
  • coachig indywidualny (personalny i zawodowy) – 200 zł/ sesja do 90 minut
   Coaching to zaplanowany dwustronny proces, w którym jedna ze stron rozwija swoje umiejętności i osiąga określone kompetencje. Dzieje się to poprzez rzetelna ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne informacje zwrotne coacha. Jest sformalizowaną co do metod i czasu formą pomocy w zmianie na lepsze i wsparciem osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.
   Zadaniem coacha jest animowanie i koordynowanie spotkania w taki sposób, aby motywować i wydobywać z uczestnika to, co w nim najlepsze. Jego zasoby, mocne strony są niezbędne do osiągania założonych celów. Pozwala lepiej zrozumieć własne motywacje i ograniczenia do działania, doprecyzować cele i oprzeć je o swoje najważniejsze wartości. Może to być znakomita metoda uzupełniająca szkolenia kursowe. Można ją też stosować jako samodzielną metodę rozwijania umiejętności.
Zapraszam
Edyta Rudzka – Kuźmińska