Terapia grupowa

pozwala wzbogacić pracę nad wprowadzaniu potrzebnej zmiany o doświadczenie procesu grupowego. Istnieją dodatkowe korzyści jakie wynikają z kontaktu z grupą i relacji z innymi jej członkami.

Grupa jest naszym naturalnym środowiskiem wzrostu (rodzina, szkoła, praca), w której doświadczamy zarówno zranień jak i okoliczności, które je leczą.

W terapii grupowej możemy zaspokajać potrzebę przynależności i bycia częścią większej całości. Możemy zobaczyć jakie najłatwiej jest nam przyjąć role w grupie i czerpać z tych doświadczeń dla budowania dobrych relacji w niej i poza nią.

Informacje o naborze do terapii grupowej umieszczane są w zakładce „SIĘ DZIEJE W KUŹNI”