Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski Plan Wychowawczy - Planowanie

Rodzicielski Plan Wychowawczy (Plan Opieki Rodzicielskiej) jest formą dobrowolnie przyjętych ustaleń przez rozwodzących (rozstających) się lub pozostających w separacji rodziców.

 

Rodzicielski Plan Wychowawczy – czym jest?

W dniu 13 czerwca 2009 r. weszła w życie zmiana do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzająca pojęcie Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Mówi ona o tym, że jeżeli oboje rodzice po rozwodzie lub po orzeczeniu separacji chcą mieć pełnię władzy rodzicielskiej, to powinni przedstawić w sądzie porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Porozumienie ma również zawierać informację o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Może ono stać się podstawą orzeczenia sądowego oczywiście jeżeli jest zgodne z dobrem dziecka. Świadome złamanie ustaleń zawartych w Planie Wychowawczym może skutkować zmianą sądowego orzeczenia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej.
Sytuacja rozpadu związku najczęściej wiąże się z wieloma trudnymi emocjami. Bywa, że rozstanie odbywa się w atmosferze nieporozumień i konfliktów. Trudno w takiej sytuacji mieć odpowiedni dystans by „widzieć” wyraźnie i zdarza się, że przesłania to rodzicom widzenie tego co stanowi dobro ich dzieci. Można wówczas skorzystać ze wsparcia mediatora w ustalaniu planu według, którego odbywać się będzie opieka rodziców nad dziećmi.

Rodzicielski Plan wychowawczy zawiera ustalenia rodziców na następujące zagadnienia:

 • miejsce zamieszkania dzieci
 • sposób kontaktu dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka (ustalenia co do częstotliwości i sposobu kontaktu,
  kto dziecko przywozi i odwozi, o jakiej porze
  co w sytuacji niemożności spotkania w zaplanowanym terminie)
 • opiekana nad dzieckiem osób trzecich
 • opieka nad dzieckiem w czasie wolnym od nauki, świąt i uroczystości ( święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Sylwester, „majówka”, wakacje, ferie zimowe, urodziny, święta typu dzień mamy, taty czy babci, inne ważne dla rodziny uroczystości)
 • wyjazdy zagraniczne
 • zajęcia pozaszkolne, wycieczki szkolne, kolonie, półkolonie ( sposób decydowania o uczestnictwie dziecka i opłacania kosztów)
 • edukacja dzieci ( wybór przedszkola, szkoły, kontakt z instytucjami, zakup podręczników, dodatkowych materiałów dydaktycznych)
 • ważne zasady wychowawcze
 • opieka medyczna i terapeutyczna
 • sposób kontaktowania się rodziców w sprawie dziecka
Przy sporządzaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego warto skorzystać z pomocy kogoś neutralnego, znającego się na potrzebach rozwojowych dzieci, który pomoże wybrać propozycje odpowiadające na potrzeby zarówno rodziców jak i ich dzieci. Czasem istnieje potrzeba tworzenia całego planu z udziałem mediatora a czasem mediowania rozwiązania w wybranych zagadnieniach.

 W „Kuźni” Rodzicielski Plan Wychowawczy możesz sporządzić z pomocą mediatorów:

tel.: 603 701 228;
tel. 607 595 108
(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)