Terapia indywidualna

Czym jest terapia indywidualna?

…to spotkanie indywidualne Klienta z terapeutą, które pozwala uczestnikowi na pogłębienie świadomość siebie i wprowadzenie pożądanych zmian w życiu.  W Kuźni oferujemy psychoterapię systemową.  W nurcie systemowym nie zawężamy terapii do jakiegoś wybranego obszaru problemowego, każdy temat może być przedmiotem pracy terapeutycznej.

Na terapię indywidualną zapraszamy osoby dorosłe i młodzież (od 13 r.ż.)

W „Kuźni” terapię indywidualną prowadzą:
mgr Jolanta Tajchert, tel.: 698 659 750;
mgr Beata Paramonczyk, tel.: 600 929 069;
mgr Elwira Dubniewska-Koźba, tel.: 607 595 108;
mgr Katarzyna Herman, tel.:603 535 444/ wyłącznie ONLINE
(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół Psychoterapeutów)