Psychoterapia systemowa

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Zielonej Górze?

Psychoterapia systemowa jest to nurt uznany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W „Kuźni” terapeutycznie pracujemy w ujęciu systemowym. Do współpracy w zespole specjalistów zaprosiłam terapeutów systemowych.

Zielona Góra najlepszy psycholog

 

Psychoterapia systemowa może przybierać różne formy:

Psychoterapia systemowa – co daje?

Psychoterapia systemowa jest jedną z wielu form terapii. Wybrałam ją bo pasuje do mojego postrzegania człowieka i świata. Podstawowym pojęciem w tego rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś części systemu wpływa na pozostałe jego części. Każdy z nas żyje w jakimś systemie, w rodzinie, w miejscu pracy, w grupie znajomych. Każdy z nas też zupełnie inaczej może widzieć  system, w jakim żyje, swoje w nim miejsce oraz może dążyć do subiektywnie rozumianej w nim równowagi.

Terapeuta w psychoterapii systemowej posługuje się postawą neutralności, przyjmuje, iż Klient wie lepiej, jaki kierunek zmian w życiu jest dla niego najlepszy. Rolą terapeuty jest wsparcie  Klienta w pogłębieniu świadomości, tworzenie warunków do spojrzenia na problemy z różnej perspektywy.

Trudno powiedzieć jednym słowem o myśli systemowej. Czego mnie nauczyła? Ciekawości człowiekiem, szacunku dla jego odmienności i złożoności. Uznania, że każdy jest najlepszym ekspertem od samego siebie, że ludzie w najróżniejszy sposób tworzą rozwiązania dla swoich kłopotów. Rozumienia, że wszyscy najbardziej  jesteśmy przywiązani jest do swojego widzenia świata i siebie w tym świecie – „własnej opowieści”. Że najważniejsze pytanie to: „po co?”. Wiem już, że każda sytuacja ma więcej niż jedną przyczynę i więcej niż jeden skutek, a wszystko to ma swój większy sens i do czegoś dalej nas prowadzi.

Więcej o terapii systemowej przeczytasz na stronie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
( https://www.wtts.edu.pl/)

Terapeutów systemowych pracujących w Kuźni możesz poznać w zakładce „ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTÓW”

Edyta Rudzka-Kuźmińska