> Kasia Piosik – Łobaczewska, Tel 692 450 380;

Kasia Piosik-Łobaczewska
psycholog, psychoterapeutka systemowa, terapeutka EMDR 

tel. 692 450 380

ul. Piaskowa 5
Zielona Góra
(pok. nr 2)

https://www.facebook.com/psychologrodziny

Zapraszam w środy w godzinach od 10.00-18.00
w czwartki w godzinach od 08.00 – 15.00

W “Kuźni” prowadzę:
 • konsultacje psychologiczne

> spotkania indywidualne  – 200 zł/ konsultacja 50 minut
> spotkania  rodzinne – 250 zł/konsultacja 80 minut

 • psychoterapię w ujęciu systemowym

> terapię indywidualną (osoby dorosłe, młodzież) – 200 zł/sesja 50 min.
> terapię rodzin – 250 zł/sesja 80 minut

 • warsztaty oraz szkolenia z tematyki rozwoju człowieka, szeroko pojętych relacji między ludźmi oraz rodzicielstwa indywidualne ustalanie ceny w zależności od zakresu usług
Kilka słów o moich kwalifikacjach:
 • psycholożka studia magisterskie na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna
 • psychoterapeutka systemowa –  ukończony kurs podstawowy oraz zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (w procesie certyfikacji)
 • terapeutka EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing – terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych dedykowana osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego oraz przeżywającym kryzys emocjonalny związany z trudnymi, traumatycznymi przeżyciami – szkolenie realizowane w Polskim Towarzystwie Terapii EMDR
 • pasjonatka terapii IFS (System Wewnętrznej Rodziny) – ukończone warsztaty wprowadzenia do IFS, prowadzone przez Michała Pasterskiego, Life Architect
 • trenerka Wideotreningu Komunikacji (VIT) – certyfikacja VIT, Fundacja “Plus”, Kraków
 • psycholożka rodziny

ukończony kurs “Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” (48 h), prowadzony przez Agnieszkę Stein i Anitę Janeczek-Romanowską, “Bliskie Miejsce” Warszawa,
ukończony kurs Coachingu Rodzicielskiego (85 h), QPSYCHOLOGY Agnieszka Bożek, Kraków
ukończony kurs Self-Reg dla profesjonalistów – Dialogue Unlimited, Poznań
ukończony kurs „Odstresowany Rodzic” – metoda Self-Reg, MindCare, Natalia Fedan
szkolenie „Minimediacje SNO” czyli jak być częścią rozwiązania a nie konfliktu u dzieci, Dialogue Unlimited, Poznań

 • trenerka “Akademii Mocy” – ukończone szkolenie trenerskie programu psychoedukacyjnego odnośnie emocji dla dzieci w wieku 7-10 lat, rekomendowanego przez Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 40 h
 • terapeutka i diagnosta osób ze spektrum autyzmu – liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Wieloletnie doświadczenie prowadzenia terapii oraz diagnozy osób ze spektrum autyzmu, a także wspierania rodzin osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” w Zielonej Górze.
 • trenerka – prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy dot. rozwoju i potrzeb dzieci oraz wspierania dzieci i ich opiekunów w budowaniu dobrej i zdrowej relacji.
 • mediatorka – ukończone szkolenie dla mediatorów – 54h (dyplom nr 559/12/2005) Polskie Centrum Mediacji, Warszawa
 • uczestniczka licznych kursów i szkoleń dot. wspierania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej u:
– superwizorów Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

https://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie-wtts/czlonkowie-rzeczywisci-wtts/mateusz-wyderka/
https://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie-wtts/czlonkowie-rzeczywisci-wtts/maria-kasprowicz/

– superwizorki Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR  – Monika Szpringer
https://emdr.org.pl/superwizje/

Zapraszam,
Kasia Piosik – Łobaczewska