Terapia indywidualna

Czym jest terapia indywidualna?

…to spotkanie indywidualne Klienta z terapeutą, które pozwala uczestnikowi na pogłębienie świadomość siebie i wprowadzenie pożądanych zmian w życiu. W nurcie systemowym nie zawężamy pracy terapeutycznej do jakiegoś wybranego obszaru problemowego, każdy temat pracy można realizować.

Na terapię indywidualną zapraszamy osoby dorosłe i młodzież (od 13 r.ż.)

W „Kuźni” terapię indywidualną prowadzą:
mgr Jolanta Tajchert, tel.: 698 659 750;
mgr Beata Paramonczyk, tel.: 600 929 069;
mgr Elwira Dubniewska-Koźba, tel.: 607 595 108;
(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)