Coaching

to zaplanowany dwustronny proces, w którym jedna ze stron rozwija swoje umiejętności i osiąga określone kompetencje. Dzieje się to poprzez rzetelna ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne informacje zwrotne coacha. Jest sformalizowaną co do metod i czasu formą pomocy w zmianie na lepsze i wsparciem osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.
   Zadaniem coacha jest animowanie i koordynowanie w taki sposób, aby motywować i wydobywać z uczestnika to, co w nim najlepsze.Jego zasoby, mocne strony są niezbędne do osiągania założonych celów. Pozwala lepiej zrozumieć własne motywacje i ograniczenia do działania, doprecyzować cele i oprzeć je o swoje najważniejsze wartości. Może to być znakomita metoda uzupełniająca szkolenia kursowe. Można ją też stosować jako samodzielną metodę rozwijania umiejętności.
   Ten proces może być nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka – c. personalny bądź związany z rozwojem zawodowym, karierą – c. zawodowy

W „Kuźni” coaching prowadzi:
Joanna Mazurek

(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)