> Personal Coach

Joanna Mazurek
tel.: 530 430 183;

– coach (z tytułem Personal Coach xpand certyfikowanym przez Europäisches Netzwerk für Beratung, Psychologie und Therapie e.V.), certyfikowany trener Kompasu Kariery (Career Direct), mediator i doradca rodzinny, trener Komunikacji Empatycznej (wg. M. Rosenberga).


W zgodzie ze sobą i w harmonii z innymi

W swojej pracy jako coach kieruję się Empatią (rozumianą w duchu nvc z ang. Non-violent communication tj. Porozumienia bez Przemocy), wzbudzając w klientach świadomość swoich emocji i potrzeb, jako podstawowej kompetencji w kreowaniu życia w zgodzie ze sobą i w harmonii z innymi.

W Kuźni oferuję:

  • Coaching to sposób wsparcia klienta:

– w dochodzeniu do wyznaczonych przez niego celów,
– we wprowadzaniu pożądanych zmian, nowych nawyków, wspierających przekonań
– w rozwoju osobistym, w poszerzaniu i lepszym wykorzystywaniu swojego potencjału,
– siłą nośną coachingu jest relacja klient – coach, jak i głęboka wiara coacha w potencjał i sprawczość klienta (DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o COACHINGU)

sesja „0” – każdemu klientowi zainteresowanemu procesem coachingowym ze mną proponuję 45-minutową konsultację gratisową, której celem jest przede wszystkim wzajemne poznanie się, sprawdzenie, czy temat z którym przychodzi klient nadaje się do pracy coachingowej oraz doświadczenia choćby małej próbki coachingu ze mną.

 

  • Kompas Kariery

 

…program rozwojowo-szkoleniowy, który służy wyznaczaniu drogi zawodowej zgodnej z indywidualnym profilem osobowościowym

(DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ czym jest KOMPAS KARIERY)

Koszt: cały Kompas Kariery (test + raport + 2,5 – 3-godz. konsultacja z trenerm)

– dla ucznia i osoby niepracującej  kosztuje (w tym roku!) od 450 zł,:
– dla osoby pracującej od 600 zł

 

Więcej o mnie…

Zapraszam, Joanna Mazurek!