Terapia czaszkowo – krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa (terapia Cranio Sacralna Upledgera) to jedna z metod terapii manualnej.

Głowy, Masaż, Leczenie, Relaks, Kobieta

O metodzie i systemie czaszkowo-krzyżowym.

System kranio–sakralny (czaszkowo-krzyżowy) jest systemem fizjologicznym – pół zamknięty system hydrauliczny w mocnej nieprzepuszczalnej dla wody membranie, tj. w twardej oponie mózgowej, która otacza mózg i rdzeń kręgowy. Ważną funkcją tego systemu jest produkcja, cyrkulacja i absorpcja płynu mózgowo-rdzeniowego. Płyn ten wytwarzany jest w obrębie systemu czaszkowo-krzyżowego. Gwarantuje fizjologiczne pole, w którym mózg i system nerwowy mogą się rozwijać, żyć i funkcjonować.

Produkcja i absorpcja płynu mózgowo-rdzeniowego prowadzi do stałego wzrostu i spadku płynu w systemie czaszkowo-krzyżowym. Rytmiczne wahania ciśnienia powodują ponowne kurczenie się pół zamkniętego systemu hydraulicznego. To dopasowanie zapobiega wytworzeniu zbyt dużego ciśnienia w obrębie systemu czaszkowo-krzyżowego. Jeżeli z jakiegoś powodu organizm nie jest w stanie łagodzić tych wahań ciśnień, powstające nadmierne ciśnienie może prowadzić do zakłóceń funkcji i pogorszenia stanu zdrowia, przede wszystkim w Centralnym Systemie Nerwowym, umiejscowionym w systemie czaszkowo-krzyżowym.

Terapia na rytmie czaszkowo-krzyżowym.

Pierwszej Pomocy, Ratowanie, Ofiar

Regulacja w systemie kranio-sakralnym jest ściśle związana z ruchem i mocą płynu mózgowordzeniowego. Rytm czaszkowo-krzyżowy jest związany z systemem czaszkowo-krzyżowym, w skład którego wchodzą: opona mózgowo-rdzeniowa, kości czaszki, kości kręgosłupa, kość krzyżowa, chroniąc mózg i rdzeń kręgowy. Zaburzenie któregoś z tych elementów systemu czaszkowo-krzyżowego powoduje zmiany rytmu mózgowo-rdzeniowego i różnorodne problemy narządu ruchu.

Rytm kranio-sakralny, tak jak bicie serca i oddychanie, można to wyczuć na ciele. Rytm ten w dowolnym miejscu ciała ma określony charakter i różni się nieznacznie w różnych miejscach ciała.

Poprzez dotykanie i czucie rytmu kranio-sakralnego, można kontrolować funkcje systemu czaszkowo-krzyżowego. Dotykając rękoma poszczególnych i charakterystycznych części ciała szukamy rytmu kranio-sakralnego, aby znaleźć właściwą informację o tym, gdzie system ten pracuje prawidłowo, a gdzie jego praca jest zaburzona i utrudniona. Mając tę wiedzę pod rękoma można stymulować i poprawiać pracę tego rytmu oraz całego systemu, a poprzez to można wpływać na poprawę funkcji i żywotności tej części ciała , która była wcześniej zaburzona.

Zastosowanie terapii czaszkowo-krzyżowej.

Każdy organizm, nawet bardzo przeciążony ma mechanizmy kompensacyjne, które można zmobilizować. Regulacja systemu czaszkowo-krzyżowego jest właśnie tym impulsem do wyzwolenia wewnętrznych sił organizmu dla utrzymania i powrotu do równowagi.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest terapią mięśniowo-powięziową, ponieważ wpływa bardzo znacząco na rozluźnienie powięzi. Powięzie otaczają wszystkie mięśnie, grupy mięśniowe, narządy, dlatego też rozluźnienie powięzi powoduje automatycznie zrównoważenie nieprawidłowych napięć w mięśniach i w narządach wewnętrznych.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest delikatną metodą wykrywającą i korygującą zaburzenia w pracy wyżej wymienionego układu.

Terapia czaszkowo-krzyżowa ma szczególne zastosowanie w problemach ortopedycznych, neurologicznych, zaburzeniach układu wegetatywnego, problemach psychologicznych, zespołach przewlekłego stresu i wielu innych schorzeniach, np. bóle głowy, migreny, nadpobudliwość, bóle kręgosłupa, żuchwy, nerwice, lęki, skoliozy, stany po urazach.

Przeciwwskazania do terapii.

Do stosowania terapia czaszkowo- krzyżowa nie ma właściwie przeciwwskazań ze względu na delikatność tego zabiegu. Jednakże zalecana jest ostrożność i wstrzymanie się od terapii w stanach takich jak:

  • ostre stany wymagające pilnej interwencji lekarskiej, tj. duszności, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, agresywne nadciśnienie, ból brzucha z objawami otrzewnowymi, kolki nerkowe i wątrobowe, padaczka, zatrucia, zaburzenia świadomości;
  • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego, tj. złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki;
  • aktywne fazy schorzeń psychicznych.

W Kuźni terapię czaszkowo – krzyżową prowadzi:
Jolanta Mikołajczyk,
terapeuta terapii manualnych

tel. 604 904 853
ul.Botaniczna 38D,
65-605 Zielona Góra

www.https://grjm.pl/