Psycholog rodziny

Psycholog Rodziny w „Kuźni”

mgr Kasia Piosik – Łobaczewska,
tel. 692 450 380

ul. Piaskowa 5
Zielona Góra
(pok. nr 2)

https://www.facebook.com/psychologrodziny

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji. Swój rozwój zawodowy koncentruję wokół filozofii Rodzicielstwa Bliskości oraz NVC (Porozumienia bez Przemocy). Korzystam z wiedzy Self-Reg – metody samoregulacji opartej na poszukiwaniu w stresie przyczyn niewłaściwych zachowań dzieci oraz ich problemów w relacjach. Fascynują mnie Mikrokręgi, jako sposób szukania rozwiązań konfliktów między dziećmi, w którym nie ma winnego oraz ofiary.

Na co dzień wspieram rodziców, dzieci oraz osoby pracujące z dziećmi w budowaniu relacji opartej na szacunku, uważności i zaufaniu.

Swoje działania realizuję poprzez konsultacje indywidualne z opiekunami dzieci, współpracę z placówkami oświatowymi, jak również prowadząc formy szkoleniowo-warsztatowe.

wsparcie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem
– konsultacja rodziców i dzieci (150 zł do 60 min.),
– konsultacja rodziny (180 zł/90 min.)

 • rozróżnianie co jest normą, a co trudnością w poszczególnych etapach rozwoju dziecka
 • zwiększanie samoświadomości odnośnie wychowania dziecka
 • wsparcie rodziców w sytuacji przeżywania kryzysu w rodzinie – w poczuciu bezradności i bezsilności wobec sytuacji rodzinnych i relacji z dzieckiem
 • odkrywanie możliwości i potencjału dziecka

wsparcie pracowników żłobków i przedszkoli – indywidualne ustalanie ceny w zależności od zakresu usługi

 • obserwacja funkcjonowania dziecka w na terenie placówki
 • konsultacje z personelem na temat funkcjonowania i potrzeb dziecka
 • konsultacje z rodzicami dziecka
 • budowanie planu wspierania dziecka i dorosłych

prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie:

rozwoju i potrzeb dzieci, rozumienia trudnych zachowań dzieci, wspierania dzieci w rozwiązywaniu konfliktów, regulacji emocji dzieci, zadbania o siebie jako dorosłego w kontekście pracy z dziećmi indywidualne ustalanie ceny w zależności od zakresu usługi

Przygotowanie zawodowe:

 • psycholożka – studia magisterskie na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna
 • psychoterapeutka systemowa – w procesie certyfikacji (ukończony kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu – od stycznia 2022 r. rozpoczęcie kursu zaawansowanego )
 • pasjonatka terapii IFS (System Wewnętrznej Rodziny) – ukończone warsztaty wprowadzenia do IFS, prowadzone przez Michała Pasterskiego, Life Architect
 • trenerka Wideotreningu Komunikacji (VIT) – certyfikacja VIT, Fundacja “Plus”, Kraków
 • psycholożka rodziny

– ukończony kurs “Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” (48 h), prowadzony przez Agnieszkę Stein i Anitę Janeczek-Romanowską, “Bliskie Miejsce” Warszawa,
– ukończony kurs Coachingu Rodzicielskiego (85 h), QPSYCHOLOGY Agnieszka Bożek, Kraków
– ukończony kurs Self-Reg dla profesjonalistów – Dialogue Unlimited, Poznań
– ukończony kurs „Odstresowany Rodzic” – metoda Self-Reg, MindCare, Natalia Fedan
– szkolenie „Minimediacje SNO” czyli jak być częścią rozwiązania a nie konfliktu u dzieci, Dialogue Unlimited, Poznań

 • trenerka “Akademii Mocy” – ukończone szkolenie trenerskie programu psychoedukacyjnego odnośnie emocji dla dzieci w wieku 7-10 lat, rekomendowanego przez Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 40 h
 • terapeutka i diagnosta osób ze spektrum autyzmu – liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Wieloletnie doświadczenie prowadzenia terapii oraz diagnozy osób ze spektrum autyzmu, a także wspierania rodzin osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” w Zielonej Górze.
 • trenerka – prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy dot. rozwoju i potrzeb dzieci oraz wspierania dzieci i ich opiekunów w budowaniu dobrej i zdrowej relacji.
 • mediatorka – ukończone szkolenie dla mediatorów – 54h (dyplom nr 559/12/2005) Polskie Centrum Mediacji, Warszawa
 • uczestniczka licznych kursów i szkoleń dot. wspierania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej u superwizora WTTS Ewy Stankowskiej
https://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie-wtts/czlonkowie-rzeczywisci-wtts/ewa-stankowska/

Zapraszam,
Kasia Piosik – Łobaczewska