Jolanta Mikołajczyk ukończone kursy

Ukończyłam następujące kursy certyfikacyjne umożliwiające mi holistyczną pracę z bólami i schorzeniami narządu ruchu :

Kurs Pedagogiczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze;

Kurs Medycyny Manualnej (pięciostopniowy) w Laboratorium Terapii Manualnej dr A. Rakowskiego, a w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskałam Certyfikat Terapeuty Manualnego;

Kurs PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) wg. M. Knott Concept;

Kurs PNFNeuromobilizacje i Terapia Manualna w rehabilitacji skolioz

Kurs Metody McKenziego (pięciostopniowy) w Poznaniu „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

Kurs Kinesiology Taping

Kurs Mistrz-Praktyk NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) w Polskim Instytucie NLP w Warszawie akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii;

Kurs Terapii Kranio-Sakralnej (Czaszkowo-Krzyżowej) – Upledger Instytut Deutschland;

Kurs Mikrokinezyterapii (A ,B ,C ,P1 – P8 i części uzupełniające i rozszerzające), Centre de Formation a la Mikrokinesitherapie w Pont a Mausson we Francji.

Kurs TRE® (Tension&Trauma Releasing Exercises) wg David’a Berceli’ego.

Jolanta Mikołajczyk

Zapraszam!