Psychobiologia

Psychobiologia jest dziedziną, która łączy w sobie psychologię i biologię. To holistyczne spojrzenie na człowieka, które zwraca uwagę, iż jest on połączeniem zarówno psychiki, ciała, jak i emocji i duchowości. Nasze pragnienia, przekonania wpływają w istotny sposób na nasze funkcjonowanie.
Psychobiologia przyjmuje, że „choroba jest wynikiem cierpienia z powodu tego, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż powinna wyglądać zgodnie z naszymi oczekiwaniami”. Jest sposobem naszego mózgu na przetrwanie. Kiedy nasze nierozwiązane konflikty i problemy stają się nadmiernym obciążeniem dla niego, przesuwa je na poziom ciała, by móc skupić się na funkcjach służących przetrwaniu organizmu.
Konsultacje z zakresu psychobiologi mogą posłużyć lepszemu zrozumieniu, w jakim cierpieniu emocjonalnym bierze udział nasze ciało. Służy zrozumieniu, jakie prawa biologiczne mogły zaprogramować nasz stan zdrowia i co może wpływać na jego poprawę. Jest też sposobem na zapobieganie rozwijaniu się chorób, gdyż rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, zrozumienie przekonań do nich prowadzących i uwalnianie się od trudnych emocji służy pomniejszeniu stresu i poprawie jakości życia.
Konsultacji z zakresu psychobiologi w Kuźni udziela
tel.: 603701228;
(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)