Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga Klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Doradztwo zawodowe ma umożliwić realny wybór, zmianę zatrudnienia, lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego do już zajmowanego stanowiska.
Doradca zawodowy tak prowadzi ten proces, aby Klient mógł poznać samego siebie, swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ważne jest, aby człowiek rozumiał swoją sytuację i podjął najlepszą dla siebie decyzję zawodową.
Doradztwo zawodowe  w „Kuźni” prowadzi
tel. 698 659 750
(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)