Elwira Dubniewska-Koźba, tel. 607 595 108;

    Elwira Dubniewska-Koźba – psychoterapeuta systemowy, pedagog, logopeda, mediator. 

 tel.: 607 595 108

ul. Niecała 2 G w Zielonej Górze
(III piętro, pok. nr 3)

Zapraszam w piątki w godzinach od 14:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 16:00 

W „Kuźni” prowadzę:

Zapraszam,
Elwira Dubniewska-Koźba

  • psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończony kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej  i rodzin, w trakcie kursu zaawansowanego  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu,
  • mediator – Stowarzyszenie Mediatorów,,Batna”, mediatorzy.pl,
  • logopeda – Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim,
  • trener umiejętności emocjonalno-społecznych – realizator międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, Centrum Pozytywnej Edukacji Warszawa,
  • pedagog – ukończona Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza  na Uniwersytecie Zielonogórskim, wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej,
  • trener umiejętności wychowawczych – ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców,
  • uczestniczka licznych szkoleń z zakresu komunikacji, motywacji, Porozumienia bez Przemocy oraz profilaktyki uzależnień.