kilka słów o mnie

Kilka słów o mnie:

Witam, nazywam się Edyta Rudzka – Kuźmińska, od kwietnia 2010 r. prowadzę własną działalność (początkowo pod nazwą Kuźnia – Komunikacja i Rozwój Osobisty), oraz współtworzę Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze (psychoterapia.zgora.pl).

Od wielu lat (początek 2002r) zajmuję się udzielaniem pomocy terapeutycznej. Początkowo była to forma grupowej pracy z dziećmi i młodzieżą – SOCJOTERAPIA. Dzięki tej formie pracy szczególnie przekonałam się, że dziecko nie tworzy siebie samo, ważne jest w jakich warunkach wzrasta, wśród jakich ludzi, wartości, przekonań – stąd potrzeba pracy z całą rodziną i poszukiwanie nowych form terapeutycznych oddziaływań.

Towarzysząc dzieciom i młodzieży wielokrotnie widziałam jak ich świat trzęsie się a czasem rozpada z powodu nierozwiązanych konfliktów ich rodziców. W swoich poszukiwaniach dane mi było poznać MEDIACJE. Zobaczyłam jak można „pięknie się różnić”. Nauczyłam się technik i metod, które pomagają ludziom znaleźć porozumienie. To porozumienie można uzyskać zarówno w kryzysie jaki w rozpadzie związku. Szczególnie ważne wydaje mi się osiąganie zgodności w sytuacji gdy związek kończą rodzice i szukają nowego sposobu zaopiekowania dzieci w tworzonych RODZICIELSKICH PLANACH WYCHOWAWCZYCH.

Blisko 10 lat zajmuję się pracą terapeutyczną w nurcie systemowym. PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA to nie jest dla mnie tylko sposób pracy ale po prostu sposób myślenia. Pozwoliła mi patrzeć na człowieka jako element systemu ale też, jak na odrębny system złożony z wielu różnych elementów. Wiem, że każdy z tych elementów dąży do subiektywnie rozumianej równowagi. Trudno powiedzieć jednym słowem o myśli systemowej. Czego mnie nauczyła? Ciekawości człowiekiem, szacunku dla jego odmienności, złożoności. Uznania, że każdy jest najlepszym ekspertem od samego siebie, że ludzie w najróżniejszy sposób tworzą rozwiązania dla swoich kłopotów. Że każdy z nas najbardziej przywiązany jest do swojego widzenia świata i siebie w tym świecie – własnej opowieści. Że najważniejsze pytanie to „po co?”. Wiem już, że każda sytuacja ma więcej niż jedną przyczynę i więcej niż jeden skutek a wszystko to, ma swój większy sens i do czegoś dalej nas prowadzi.

Psychoterapia systemowa wielu rzeczy mnie nauczyła i nadal uczy. Ciekawość poprowadziła mnie do szkolenia z zakresu COACHINGU, który świetnie się sprawdza gdy mamy już gotowość i przestrzeń by bez obciążeń spoglądać w przyszłość, precyzować plany, formułować cele i korzystać z własnych zasobów do ich osiągania.

Mój rozwój i poszukiwanie nowego trwa. Najnowszą inspiracją jest teraz dla mnie PSYCHOBIOLOGIA. Jest to jedno z wyjaśnień psychologicznego i biologicznego sensu naszego zdrowotnego funkcjonowania. Choroby z jakimi ludzie się zmagają są obrazem ich przekonań, urazów, nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych. Zrozumienie „mowy ciała” wspomaga proces zdrowienia.

Wspieram ludzi w dokonywaniu przez nich pożądanych zmian wżyciu. Pracuję zarówno indywidualnie jak i grupowo, z dorosłymi i młodzieżą, z całymi rodzinami oraz z parami/ małżeństwami. Mam niezwykła pracę, w której spotykam wspaniałych ludzi. Zapraszam.