Edyta Rudzka-Kuźmińska, tel. 603 701 228;

 

Edyta Rudzka-Kuźmińska – psychoterapeuta systemowy, terapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń zachowania, socjoterapeuta,  mediator, coach, konsultant psychobiologii, właścicielka firmy.

ul. Niecała 2 G w Zielonej Górze
(III piętro, pok. nr 1)

Zapraszam głównie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz w soboty (w soboty koszt jest wyższy)

W „Kuźni” prowadzę:

 • konsultacje wychowawcze – 180 zł/sesja 90 minut ( soboty koszt 200 zł)
 • psychoterapia w ujęciu systemowym:
  > terapia indywidualna (osoby dorosłe, młodzież od 13 r.ż.) – 150 zł/ sesja do 60 minut (w soboty koszt 170 zł)
  >
  terapia grupowa – 280 zł/m-c ( minimum 3 x 2h w miesiącu)
  > psychoterapia par/małżeństw – 180 zł/sesja do 90 minut (w soboty koszt 200 zł)
  >
  psychoterapia rodzin (rodzice wraz z dziećmi) – 180 zł/sesja do 90 minut (w soboty koszt 200 zł)
 • grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 250 zł/os/m-c (minimum 3 x 1,5h w miesiącu)
 • mediacje oraz Rodzicielski Plan Wychowawczy – 150 zł/ 60 minut (w soboty 170 zł)
 • konsultacja z psychobiologii -180 zł/sesja do 90 minut (w soboty 200 zł)
 • coachig indywidualny (personalny i zawodowy) – 180 zł/ sesja do 90 minut (w soboty 200 zł)
 •  konsultacje dla organizacji – ceny ustalane indywidualnie – szkolenia, warsztaty treningi – ceny ustalane każdorazowo

 Kilka słów o mnie…

Kilka słów o moich kwalifikacjach:

 • psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończone szkolenie podstawowe i zaawansowane w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • absolwentka Curriculum: Terapia systemowo-integracyjna dla par  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (100h szkolenie)
 • terapeutka rodzinna – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • mediator Krajowego Centrum Mediacji – ukończona Szkoła Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
 • terapeutka zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • coach w procesie certyfikacji ICF – ukończone 136-godzinne szkolenie akredytowane przez International Coach Federation
 • socjoterapeutka – ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z programem szkolenia zatwierdzonym i rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • doradca zawodowy – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trener TZA – ukończone szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą TZA
 • pedagog – ukończona Pedagogika Opiekuńcza i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trenerka umiejętności osobistych – wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (warsztaty, szkolenia, treningi)