Inicjatywa Rodzina w Potrzebie Rozwoju

Czego może potrzebować RODZINA by się rozwijać?

Rodzina to pierwsze i najważniejsze doświadczenie każdego człowieka. W rodzinie przychodzimy na świat, wzrastamy, z niej się wyodrębniamy by tworzyć dla siebie kolejne relacje. Na różnych etapach zajmujemy różne role w rodzinie: dziecka, nastolatka, dorosłego przygotowującego się do tworzenia własnej rodziny, poszukującego celu zawodowego, rodzica, partnera, seniora. Nie ma idealnych rodzin, nie ma idealnych rodziców bo nie ma idealnych ludzi. Wszyscy tworzymy swoje życie, rozwijamy się i doskonalimy, szukamy sposobów na zaspokajanie swoich potrzeb.

Inicjatywa „Rodzina w potrzebie rozwoju” zrodziła się z świadomości jak wielkim wyzwaniem jest tworzenie tej najbardziej naturalnej grupy i swojego w nim miejsca.

Potrzeby rodziny jako systemu i poszczególnych jej członków mogą wynikać z samego faktu rozwoju jak i z doświadczeń kryzysowych. Misją Kuźni jest tworzenie przestrzeni i sprzyjających okoliczności do zaspokajania tych potrzeb. Tworzymy więc zespól, który świadczy usługi wzajemnie się uzupełniające by zapewniać naszym Klientom wszechstronne formy wsparcia.

Znajdź usługę, która odpowie na Twoje aktualne potrzeby:

1.usługi psychoterapeutyczne w nurcie systemowym

2.usługi specjalistyczne

3. szkolenia, warsztaty, treningi

szkolenia i warsztaty Zielona Góra

  • zamknięte i otwarte usługi szkoleniowe
  • „szkolenie na zamówienie”
  •  konsultacje merytoryczne – „superwizje”dla osób pracujących w obszarze pomagania
  • Rodzicielskie Rozmowy Inspirujące
  • warsztaty, spotkania komunikacji empatycznej
  • konsultacje dla zespołów
  • socjoterapia dla dzieci i grupowe treningi umiejętności społecznych
  • warsztaty dla rodziców,
  • grupy wsparcia i treningi umiejętności wychowawczych