Więcej o mnie.. Joanna Mazurek

Więcej o mnie:

Moją wielką pasją jest wspieranie innych w drodze, której celem jest mówiąc dość ogólnie „stawanie się coraz lepszą wersją siebie” i „życie pełniej”.

Mieści się w tym zarówno odkrywanie i podążanie za swoim powołaniem, lepsze wykorzystywanie swoich zasobów (np. czasu, talentów, silnych stron osobowości), bycie bardziej świadomym swoich emocji i potrzeb, praca nad głęboko zakorzenionymi przekonaniami, jak i poprawa sposobu komunikacji, co przekłada się na zwiększenie jakość budowanych przez nas relacji.

W procesach coachingowych indywidualnych, jak i w procesach grupowych (warsztaty, szkolenia, grupy rozwojowe i grupy wsparcia) chętnie sięgam do założeń Porozumienia bez Przemocy, praktyki empatii i mediacji w duchu nvc, a także do narzędzi z terapii SWR (tj System Wewnętrznej Rodziny).

Osobom szukającym swojej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej pomagam korzystając z narzędzia Kompas Kariery CareerDirect

Zapraszam, Joanna Mazurek!