terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny w „Kuźni”

mgr Ewa Banasiak – Macherska
tel.:692 063 411

ul. Dąbrowskiego 41b/5
Zielona Góra, 65-001

Terapia pedagogiczna to taki  sposób oddziaływań, który służy dziecku ze szczególnymi potrzebami wsparciem we wszechstronnym rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Terapeuta pedagogiczny rozpoznaje indywidualne potrzeby i możliwości dziecka i uwzględnia je planując pracę z nim.

oferuję różne formy wspomagania dzieci:

Diagnoza i terapia pedagogiczna – koszt 80 zł/sesja

właścicielka firmy
Gabinet neurologopedyczny GADUŁA